รู้หรือไม่? อาหารแช่เย็น กับ อาหารแช่แข็ง ต่างกันอย่างไร

อาหารแช่แข็ง

หลายคนคงจะสงสัยว่าอาหารแช่เย็นกับอาหารแช่แข็ง มันต่างกันอย่างไร ซึ่งฟังจากชื่อแล้วก็เป็นการเก็บรักษาอาหารด้วยความเย็นเหมือนกัน และการเก็บอาหารแบบไหนที่ทำให้อาหารสดและคงคุณภาพมากกว่ากัน วันนี้เราจึงมีข้อแตกต่างของการเก็บอาหารทั้งสองแบบนี้มาให้เปรียบเทียบกัน   อาหารแช่เย็น เป็นการเก็บรักษาอาหารไว้ในอุณหภูมิเย็น ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากการแช่อาหารไว้ในอุณหภูมิที่มีความเย็นในระดับนี้จะเป็นการยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดทั่วไปได้ดี ทำให้สามารถเก็บอาหารไว้ได้นานยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากซื้ออาหารแช่เย็นมาควรนำมาทำอาหารทันที เพราะการที่เราซื้อแล้วนำกลับมาบ้านนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้อาหารไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมากพอ จุลินทรีย์จึงสามารถเติบโตได้ และอาจทำให้อาหารเสียได้   อาหารแช่แข็ง เป็นการแช่อาหารที่อุณหภูมิตั้งแต่ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสามารถรักษาความสดของอาหารไว้ได้ดี นอกจากนี้ยังคงคุณค่าทางอาหารไว้ได้ เนื่องจากเป็นการเก็บอาหารในขณะที่ยังสด ๆ อยู่แล้วนำมาแช่แข็งจนกลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อไม่ให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย สามารถเก็บไว้ได้นาน และยังคงความสดอยู่นั่นเอง   เป็นอย่าไรบ้าง สามารถแยกได้หรือยังว่าทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ก็สามารถเก็บรักษาอาหารให้สดได้ทั้งคู่แต่จะนานไม่เท่ากัน และความสดก็ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะทำอาหารในช่วงเวลาไหน ถ้าต้องการทำอาหารเลยก็เลือกซื้อแบบแช่เย็น แต่หากต้องการซื้อมาเก็บไว้หรือยังไม่พร้อมทำก็เลือกแบบแช่แข็ง หากตัดสินใจได้ก็ออกไปซื้อเพื่อมาทำอาหารให้คนที่คุณนักทานกันเลย